Prezidan Repiblik la anonse yon gwo pwogram renovasyon ibèn nan vil Pòdepè.

Prezidan Repiblik la, Ekselans Jovenel Moïse, ki te gen bò kotel plizyè eli lokal, patisipe, vandredi 7 desanm 2018 la, nan aktivite kiltirèl ki reyalize sou Plas Capois Lamort a, nan vil Pòdepè, pou selebre fèt Imakile konsepsyon ki se sen patwon vil saa.

Patisipasyon chèf Leta nan kokenn chenn aktivite sila a se te tou okazyon poul te renouvle volontel poul kanpe bò kote popilasyon Pòdepè a ki toujou ap sipòte l ak tout inisyativ lap pran, nan lide poul kontinye travay poul amelyore kondisyon lavi chak grenn Ayisyen.

Prezidan Jovenel Moïse te pwofite mande moun Nòdwès, sitou sakap viv nan Pòdepè, mete tèt ansanm, viv nan lapè, nan lide pou tout pwojè Leta a prevwa pou depatman an ka rive reyalize prese prese.

Nan sans saa, chef leta a mande moun Pòdepè pran pasyans paske janl te pwomèt li, wout Kafou Jòf-Ansafolè a, ap gen poul fin fèt nèt nan pa lontan. Wout sa a ki dwe koute Leta a anviwon 250 milyon dola se youn nan pi gwo priyorite gouvènman repiblik la, bò kote Santral elektrik ki mache ak van epi ak enèji solè kap konstwi pou alimante Pòdepè ak Ansafolè ak kouran 24 sou 24.

Chèf Leta a anonse tou yon gwo pwogram renovasyon ibèn, kote plizyè kilomèt wout anndan vil la pwal fèt ak beton pou penmèt eskanp figi Pòdepè chanje rapid e ofri moun kap viv nan site Capois La Mort a yon kad agreyab pou viv lavi yo kòm sa dwa tankou moun. Se kèk pami lòt gwo pwojè ki pwal gen pou reyalize pou van chanjman an rive soufle pi fò anndan vil Pòdepè.