Kominike

Sekretarya Jeneral Konsèy tout Minis yo

KOMINIKE

Pwojè lwa sou kat Idantifikasyon Nasyonal Inik ak pwoteksyon ransèyman pèsonèl

Sekretarya Jeneral Konsèy tout Minis yo ap enfòme Laprès ak piblik la alawonnbadè, jou ki Mèkredi 19 Avril 2017 la, Konsèy tout Minis yo te adopte pwojè lwa sou Kat Idantifikasyon Nasyonal Inik ak pwoteksyon ransèyman pèsonèl.

Ann Ayiti, Leta pa rive idantifye tout sitwayen l yo. Leta pa rive nonplis bay tout moun k ap viv sou tèritwa nasyonal la yon dokiman idantifikasyon ki gen sekirite, ki respekte pwoteksyon lavi prive nan jan y ap trete ransèyman pèsonèl yo. Anpil nan konpatriyòt nou yo pa gen yon dokiman idantite ki pèmèt yo egzèse dwa sivil ak dwa politik yo. Yon sitiyasyon konsa lakoz anpil domaj.

Objektif pwojè lwa sa a ki depoze devan Palman an depi 25 Avril 2017 pou validasyon, yon mannyè pou rezoud pwoblèm idantite a.

Le projè lwa sa fin vote ak pibliye, Ayisyen ki gen pou fèt yo ap idantifye kote l fèt la. Gen sanksyon ki prevwa pou tout moun ki temwen kote yon timoun fèt, men ki pa al fè deklarasyon l. Tout sitwayen Ayisyen, nan sa ki konsène yo chak ap genyen menm jan ak sistèm kòd ki sou Nimewo Idantikasyon Fiskal (NIF) yo a yon Nimewo Idantikasyon Nasyonal Inik, nan lang fransè : Numéro d’Identification Nationale Unique (NINU).

Pòtoprens, jou ki 24 Jiyè 2017 la

Fini.-