18 me 1803-18 me 2019, 216 lane kreyasyon drapo a. Drapo n’ se senbòl inite, ann dyaloge.

Prezidan Repiblik la , Ekselans Jovenel Moïse ki te gen bò kote l Premyè Dam Repiblik la Madam Martine Moïse, Premye Minis nome a Jean Michel Lapin, kabinè ministeryèl la, reprezantan 3 pouvwa Leta yo , Manm wo kòmandman PNH la, manm wo eta majò pou yon ti bout tan Fòs Lame Dayiti a, reprezantan Inivèsite a, Otorite nan Akayè, Otorite relijyez, manm kò diplomatik la , manm sosyete sivil la , elèv lekòl ak lòt sektè nan lavi nasyonal la komemore nan Akayè 216e ane kreyasyon drapo a ak fèt Inivèsite a samdi 18 me 2019 la.
Aprè « Te Deum » nan pawas Sen Pyè a, nan Akayè kote dirijan legliz katolik yo nan site drapo a preche tèt ansanm nan mitan pèp Ayisyen an, Chèf Leta a akonpanye ak lòt dinitè yo , depoze plizyè jèb flè nan pye Anperè Jean Jacques Dessalines , Catherine Flon ak Grann Gitonn , yo chak , pou wòl yo te jwe nan pwosesis pou te rive kreye drapo a 18 me 1803 nan Akayè.
« Zansèt yo te goumen pou ban nou yon drapo, nou dwe met tèt ansanm pou n fèl kontinye flote ». Pa gen jenerasyon loray kale, peyi nou vle kite pou pitit pitit nou yo , se jodi a pou n kòmanse konstwil. Chèf Leta a reafime detèminasyon l pou kontinye mache sou tras zansèt yo, nan fason lap travay pou mete kanpe nan 4 kwen peyi a enfrastrikti ak pwojè kap dire sitou nan domèn Agrikòl, elektrisite, sekirite , ak konbat lavi chè. Menm jan batay pou kreye drapo a se yon lide ki vin pran fòm a pati yon plan byen detaye ant yon gwoup moun ki te vle yon menm bagay , se konsa tou Ekselans Jovenel Moïse ak tout ekip li a lonje men bay tout sektè ki swete travay pou byennèt pèp la, yon mannyè pou san zansèt yo pa koule anven : « Pou zansèt yo te rive fè kokenn chenn eksplwa sila , yo te mete sou kote tout sa ki te divize yo, jodi a tou se nou tout ki pou met tèt ansanm poun sove peyi a ».
« 18 me a tou se fèt inivèsite a, inivèsite se espas ki pou fòme moun, m envite inivèsite a mete men nan batay kap fèt pou chanje kondisyon lavi pèp la. Se nou tout ki dwe mete men paske peyi sa pa pwopriyete prive yon ti gwoup moun, ni yon pati politik, peyi a se pou tout Ayisyen ».
Ekselans Jovenel Moïse, nan jounen komemorasyon 216e ane kreyasyon drapo a ak fèt inivèsite a, plede an favè yon bon chita pale paske moman verite a rive, verite kap pèmèt nou rive konprann poukisa gen blokaj nan tout sa ki vize pote chanjman tout bon pou pèp Ayisyen an.
Parad , defile jenn nan akayè ak lòt estrikti sosyo- Kiltirèl, Chan, dans, koregrafi , Vizit se kèk pami gran pwen aprè « Te Deum » ak depo jèb flè yo ki te make jounen komemorasyon 216 lane kreyasyon drapo a ak fèt Inivèsite a nan Akayè. Janl toujou fèl depi premye jou li monte sou pouvwa a, Ekselans Jovenel Moïse montre yon lòt fwa li pa danse kole ak chire pit, ki se yon gangrèn kap fini ak nasyon an . 18 me 1803 a dwe sèvi egzanp pou tout pitit tè Dayiti ka sonje se nan tèt ansanm ak bon jan chita pale nap rive met peyi a tout bon vre sou ray devlopman.